ПЕЛЕТИ

Предлагаме доставки на едро и дребно на висококачествени пелети от белена дървесина с контролирано ниско пепелно съдържание от утвърдени производители.
Препоръчваме основния си партньор от гр. Разлог. Качеството на пелетите е запазено в продължение на повече 11 години. Произвоството е контролирано. Продуктът неизменно е от трупна дървесина и без добавки. Опаковката е безупречна. Изгарянето е пълно с отделени 5,11 KWh/кг. Това е един напълно екологичен продукт сертифициран от квалифицирана лаборатория. Можем да извършваме доставката до клиента с наши камиони с кран. Актуалната ни цена винаги е съобразена със сезона, а за количества предлагаме и отстъпки !!!
►ПЕЛЕТИ РАЗЛОГ
ОТ ИГЛОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА
►ПЕЛЕТИ PREMIUM
от PELETI MARKET