Пелети PREMIUM

Пелетите са смесени в точна пропорция и се произвеждат от чиста и здрава дървесина, без кори и други примеси. Гарантират големи икономии при отопление, поради високата си калоричност и отличните характеристики. Показват много добро поведение при употреба в капризните пелетни камини и котли. Пелетите за отопление ПелетиMаркет имат сертификат за качество клас А1 от Евротест контрол. Проверена калоричност 5 -5.3 kWh/kg. Пепелно съдържание 0,36 %
Състав - ГАБЪР/ БУК (80%) + Бор (20%)

►ДОКАЗАНО и УСТОЙЧИВО КАЧЕСТВО
►УТВЪРДЕН  СТАНДАРТ

►ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЪРСЕН ПРОДУКТ !