Транспорт с кран

       Всеки наш клиент може да разчита на комплексно обслужване по осигуряване на доставка за закупените строителни материали. Предлагаме услугата за територията на Югозападна България, а при необходимост и за цялата страна. За целта имаме собствен транспорт. Това включва - лекотоварен микробус оборудван с кран за товари до 3,5 тона, както и товарен камион с носимост - до 6 тона полезен товар с кран. За доставка на по-големи височини /до трети етаж/ можем да ви предоставим и камион с полезен товар до 15 тона. 
         
      Персоналът ни е обучен и добре мотивиран за бързата и навременна доставка. Това винаги има значение за клиента, защото в строителството времето по организация и логистика на обекта понякога е критично важно.
       В обхвата на услугите се включва преопаковане  и комбиниране на товарите при необходимост за оптималното използване на място на строителната площадка.
          
        Винаги следим и за приоритетите на доставките, защото много често е налице спешност, поради метеорологични условия или напреднали срокове, а ние знаем колко е важно това за вас.