Строителен калкулатор

           Осигуряваме на нашите клиенти и парньори съдействие за калкулиране на необходимите му количества от материали. Често пъти това означава и посещение на стротелния обект, защото коректната справка изисква и оглед на място. Можем да предложим консултации по предварително изготвените по план количествено-стойностни сметки за строежа /т.нар. КСС/. Имаме собствена дългогодишна статистика по разходните норми на най-често употребяваните материали и системи. Така помагаме за точното и ясно определяне на необходимите доставки без преразход или дефицит по отделните стротелни етапи. Когато клиентите ни са наясно за това какво им е необходимо и успяват да управляват паричния разход се постига оптималния резултат.
             В допълнение консултациите включват и съдействие при избор на стоки и системи с различно качество. Често пъти в строителството може да се постигне значителна разлика в качеството на продуктите, без това да означава плащане на много по-висока цена. Когато има желание за постигане на по-добри резултати, винаги подкрепяме инициативата на клиента.