Консултации


         ►Предлагаме консултации за всеки от етапите на строителния процес. За целта имаме привлечени добри проектанти, които са специалисти в отделните области на проектирането. В допълнение на това поддържаме връзка и с едни от най-добрите изпълнители, които са с практически опит в стоителството, а това е особено ценно. Когато е необходимо, даваме възможност на клиента да съпостави отделните строителни продукти и системи, за да избере най-подходящото за конкретната нужда. Можем да разясним спецификите при монтаж на почти всички материали, съобразено с конкретния проект. Предоставяме заводските гаранции за закупените продукти, както и съпътстващата им документация за експлоатационни характеристики и годност.

           ►Имаме дългогодишен опит и можем да го предоставим, защото знаем, че това е нашето предимство.