Услуги


►   Всеки наш клиент може да разчита на комплексно обслужване по осигуряване на доставка за закупените строителни материали. Предлагаме услугата за територията на Югозападна България, а при необходимост и за цялата страна. За целта имаме собствен транспорт. Това включва - лекотоварен микробус оборудван с кран за товари до 3,5 тона, както и товарен камион с носимост - до 6 тона полезен товар с кран. За доставка на по-големи височини /до трети етаж/ можем да ви предоставим и камион с полезен товар до 15 тона. 
         
►      Персоналът ни е обучен и добре мотивиран за бързата и навременна доставка. Това винаги има значение за клиента, защото в строителството времето по организация и логистика на обекта понякога е критично важно.
       В обхвата на услугите се включва преопаковане  и комбиниране на товарите при необходимост за оптималното използване на място на строителната площадка.
          
►        Винаги следим и за приоритетите на доставките, защото много често е налице спешност, поради метеорологични условия или напреднали срокове, а ние знаем колко е важно това за вас.

        

►   Осигуряваме на нашите клиенти и парньори съдействие за калкулиране на необходимите му количества от материали. Често пъти това означава и посещение на стротелния обект, защото коректната справка изисква и оглед на място. Можем да предложим консултации по предварително изготвените по план количествено-стойностни сметки за строежа /т.нар. КСС/. Имаме собствена дългогодишна статистика по разходните норми на най-често употребяваните материали и системи. Така помагаме за точното и ясно определяне на необходимите доставки без преразход или дефицит по отделните стротелни етапи. Когато клиентите ни са наясно за това какво им е необходимо и успяват да управляват паричния разход се постига оптималния резултат.
►     В допълнение консултациите включват и съдействие при избор на стоки и системи с различно качество. Често пъти в строителството може да се постигне значителна разлика в качеството на продуктите, без това да означава плащане на много по-висока цена. Когато има желание за постигане на по-добри резултати, винаги подкрепяме инициативата на клиента.

   

►     Предлагаме консултации за всеки от етапите на строителния процес. За целта имаме привлечени добри проектанти, които са специалисти в отделните области на проектирането. В допълнение на това поддържаме връзка и с едни от най-добрите изпълнители, които са с практически опит в стоителството, а това е особено ценно. Когато е необходимо, даваме възможност на клиента да съпостави отделните строителни продукти и системи, за да избере най-подходящото за конкретната нужда. Можем да разясним спецификите при монтаж на почти всички материали, съобразено с конкретния проект. Предоставяме заводските гаранции за закупените продукти, както и съпътстващата им документация за експлоатационни характеристики и годност.

►      Имаме дългогодишен опит и можем да го предоставим, защото знаем, че това е нашето предимство.