Антифриз - зимна добавка за циментови разтвори

Противозамръзваща добавка за бетони - БОРО -

►Предназначена за циментови разтвори и всички видове циментови лепила и мазилки

►При правилно дозиране - диапазон - температури до -50С.
Характеристики на продукта:
►Понижава температурата на замръзване на добавената вода и едновременно с това ускорява времето за свързване на актовното вещество /цимент/
►Намалява необходимостта от добавяне на вода с 2-3%, при запазена обработваемост, еднородност и пластичност на смесите.

Важно - разходна норма:
1-1,5% от масата на свързващото вещество или 1-1,5 kg за 100 kg цимент.